ŞİRKET PROFİLİ

 ana sayfa     hizmetler     irtibat     referanslar     bilgi bankası

 

Globalleşen  Dünya Ticaret  profilinde  aktör olan ülkeler, uluslararası ticari ilişkileri bazında gruplar oluşturarak ya da bağımsız olarak rekabet güçlerini yükseltme amacını gütmektedirler. Rekabet  koşulları üzerinde, ağırlıklı olarak şu üç faktörün etkisi hissedilmektedir ;

 Maliyet ,

Ürünün ya da Hizmetin kalitesi ,

Üretim ya da hizmet çıktısının oluşum hızı.

 Bu faktörlerin bir potada buluşması ancak “ Entegre “ bir yapının oluşturulması ile  mükemmel sonuçlara ulaşabilmektedir. Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin  hedeflendiği ülkemiz koşullarında entegre hizmet anlayışı ile, maliyet unsurunun optimalize edilmesi, çağımız teknolojilerinin ileri düzeyde kullanımı ile üretim süreci çıktılarının alınmasında maksimum hıza ulaşılması ve tek bir kanaldan sağlanan hizmet kalitesinin güçlü bir koordinasyon beraberinde arttırılması sonuçlarına  yakınlaşmak firmalarımız bünyesinde rekabet gücümüzün daima üst sıralarda yer almasını sağlayacaktır.

 Taşımacılığın üç boyutu olan Kara, Deniz ve Havayolu almaşıklarını işletmelerimizin lojistik ihtiyaçları bazında tüm taşıma öncesi ve sonrası hizmetler bütünü ile karşılama hedefini temel ilke olarak belirlemiş MAKROTRANS, güçlü yurtdışı partnerlik ilişkileri, geniş acentelik ağı ve  gümrükleme, ön ve ara depolama  ve yurtiçi taşıma hizmetleri bütününde “ Kapıdan kapıya “eksiksiz bir entegre hizmetler bütününü sunabilen bir yapıdadır.

 Gümrük müşavirliği hizmetleri bazında tüm yeni yasal düzenlemelere göre yapısını güncelleştirmiş olan departmanımız, A yetki  karnesi  bulunan, mesleğinde tecrübeli iki müşaviri ve geniş ve yardımcı eleman kadrosu ile  taşıma öncesi  ve sonrası tüm gümrükleme hizmetlerini profesyonel düzeyde sunabilmektedir.

 Çağımızın kalite anlayışı ile bütünleştirdiğimiz tüm bu lojistik hizmet çıktılarını yukarıda  belirttiğimiz getirileri ile tek elden sunabilen  MAKROTRANS, geniş partnerlik ağı ile ilişikte  detaylarını sunduğumuz bölgeler bazında uzman ve deneyimli kadrosuyla hizmet sunarken, değerli firmanızın  bir departmanı gibi hareket etmektedir.Minimum maliyet koşulları ile maksimum müşteri tatminini kalite hedefi olarak benimseyen hizmet anlayışımız bazında, tüm taşıma  taleplerinize uygun lojistik çözümler üretmektedir.